סטטוס היתרים

בעמוד זה רשימת כל המגרשים בהרחבה בנוה זיו, בצירוף סטטוס הבקשה לתיק מידע/היתר בניה (במידה ויש). הטבלה מתעדכנת באופן אוטומטי מדי כמה ימים.
מקור המידע: מידע פומבי שקיים באתר הוועדה המקומית לתכנון ובניה – מעלה הגליל. מעוניינים להסתיר את הפרטים שלכם מהרשימה באתר? צרו קשר.

עדכון אחרון: 20/01/2022
מגרשמשפחהמתכנןשלבעדכון אחרוןאירוע אחרון
412סבן    
413רבוח    
414בינדר    
415זרובצ'יק    
416פלקאסא    
417בן דוד    
418תמאם    
419צוקרוור    
420אלקבץדנה אדרי קנדלקרבקשה להיתר12/01/2022בבדיקה מרחבית
421זהבי    
422ארד    
423קנר    
424זהבי    
425פורטמן    
426לזרוףיצחק בן דודבקשה להיתר14/06/2021בבדיקה מרחבית
427אלקהבועז מועלםתיק מידע07/12/2021מסירת תיק מידע
428דה פז    
429גלעד    
430אביבפרי רימרבקשה להיתר במסלול ללא הקלות22/12/2021קבלת הבקשה ועמידה בתנאי סף
431יוסף    
432סנה    
433אביסרורביאנה נודלמןבקשה להיתר19/05/2021תשלום פקדון
434מריאני    
435חיים    
436כהן    
437     
438נחמני    
439מכליןבועז מועלםבקשה להיתר14/06/2021בבדיקה מרחבית
440שגבויאס כאתביתיק מידע20/07/2021מסירת תיק מידע
441חורש    
442 דדיה הילובועז מועלםבקשה להיתר27/10/2021חישוב פקדון
443אסוליןחופית זמירבקשה להיתר11/01/2022ישיבת רשות רישוי מקומית
444ברששתמאיר גומבותיק מידע30/09/2021העברה להתייחסות מהנדס המועצה
445אמסלם    
446מיונילבב שחרבקשה להיתר במסלול ללא הקלות17/01/2022תשלום פקדון
447אגוזי    
448לבני    
449סלעבועז מועלםבקשה להיתר10/01/2022הוצאת היתר בניה
450פרחיבועז מועלםבקשה להיתר13/12/2021הוצאת היתר בניה
451בנטולילהליז לוטןבקשה להיתר06/01/2022דחייה ואי עמידה בתנאי סף
452נחמיאסיצחק בן דודתיק מידע25/03/2021מסירת תיק מידע
453לרנר    
454בן סימון    
455 אלבז    
456קדושיצחק בן דודתיק מידע03/06/2021מסירת תיק מידע
457ואקניןיצחק בן דודתיק מידע14/04/2021מסירת תיק מידע
458אלבז    
459אורון    
460איתןאביחי לסריתיק מידע02/05/2021מסירת תיק מידע
461קילזי    
462דיין    
463לוטן    
464כהןאודי יהודה אבותיק מידע02/08/2021מסירת תיק מידע
465פינטו    
466אבוטבול    
467גבאי    
487דרורבועז מועלםתיק מידע28/11/2021העברה להתייחסות גורמים
488אושרי    
489זורעיצחק בן דודתיק מידע19/12/2021פתיחת בקשה למידע
490שלושאלפסי איילתיק מידע26/07/2021מסירת תיק מידע
491גואטה    
492אבמןבועז מועלםבקשה להיתר20/12/2021בבדיקה מרחבית
493קאושנסקי    
494בכוריצחק בן דודתיק מידע21/07/2021מסירת תיק מידע
495וידרבן דוד איציקבקשה להיתר05/04/2021נקלטה שומת ועדה
496הרצוג    
497ביטון    
498אדריאביחי לסריבקשה להיתר20/01/2022בבדיקה מרחבית
499קבלה    
500דמתי    
501מויאליצחק בן דודתיק מידע03/06/2021מענה וסיכום
502חזיזה    
503דוד חתןדנה אדרי קנדלקרתיק מידע27/12/2021פתיחת בקשה למידע
504שרעבי    
505גריזי    
506קורנפלד    
507חיון    
508כהן    
509בנאיבגישלמה בנאיבגיתיק מידע18/03/2021מסירת תיק מידע
510יגר    
511שבתיאיילת רחל אפריםבקשה להיתר16/01/2022קבלת הבקשה ועמידה בתנאי סף
512מועלםבועז מועלםבקשה להיתר11/01/2022ישיבת רשות רישוי מקומית
513בוירסקי    
514ביטון טשרכי    
515רובין    
516לגריסי    
517אמירדזאנוב    
518קרמיסי    
519קובליו שיפרבן דוד יצחקבקשה להיתר במסלול ללא הקלות09/01/2022בבדיקה מרחבית
520שרעבי    
521לוי    
522זיטומירסקיורד מיטלר פרייליךבקשה להיתר במסלול ללא הקלות17/01/2022קבלת בקשה ועמידה בתנאי סף
523בר    
524פלג    
525ממןחוסיין חמאדבקשה להיתר13/12/2021הוצאת היתר בניה
526מועלם    
527אלקה    
528יאיריבועז מועלםתיק מידע02/05/2021מסירת תיק מידע
529רוזנברג    
530מועלם    
531בלוקה    
532לוטן    
533לוי    
534שפשק    
535מלכה    
536שוורץדנה אדרי קנדלקרתיק מידע17/08/2021העברה להתייחסות גורמים
537נודלמן    
538דהן    
539גרינברגאבו יהודהבקשה להיתר07/12/2021סגירת תיק
540חיים    
541סהר    
542בן טוב    
543עמרכמיל נסר אלדיןבקשה להיתר במסלול ללא הקלות11/01/2022דחייה ואי עמידה בתנאי סף
544מנין    

למיקום המגרשים בהרחבה, צפו במפה.