סטטוס היתרים

בעמוד זה רשימת כל המגרשים בהרחבה בנוה זיו, בצירוף סטטוס הבקשה לתיק מידע/היתר בניה (במידה ויש). הטבלה מתעדכנת באופן אוטומטי מדי כמה ימים.
מקור המידע: מידע פומבי שקיים באתר הוועדה המקומית לתכנון ובניה – מעלה הגליל. מעוניינים להסתיר את הפרטים שלכם מהרשימה באתר? צרו קשר.

עדכון אחרון: 13/06/2021
מגרשמשפחהמתכנןשלבעדכון אחרוןאירוע אחרון
412סבן    
413רבוח    
414בינדר    
415זרובצ'יק    
416פלקאסא    
417בן דוד    
418תמאם    
419צוקרוור    
420אלקבץדנה אדרי קנדלקרבקשה להיתר02/06/2021חישוב פקדון
421זהבי    
422ארד    
423קנר    
424זהבי    
425פורטמן    
426לזרוףיצחק בן דודבקשה להיתר03/06/2021קבלת הבקשה ועמידה בתנאי סף
427אלקהקרן ריקיתיק מידע18/03/2021מסירת תיק מידע
428דה פז    
429גלעד    
430אביב    
431יוסף    
432סנה    
433אביסרורביאנה נודלמןבקשה להיתר19/05/2021תשלום פקדון
434מריאני    
435חיים    
436כהן    
437     
438נחמני    
439מכליןבועז מועלםבקשה להיתר21/05/2021דחייה ואי עמידה בתנאי סף
440שגב    
441חורש    
442 דדיה הילו    
443אסוליןחופית זמירבקשה להיתר31/05/2021תשלום פקדון
444ברששת    
445אמסלם    
446מיונילבב שחרתיק מידע07/04/2021מסירת תיק מידע
447אגוזי    
448לבני    
449סלעבועז מועלםבקשה להיתר05/04/2021נקלטה שומת ועדה
450פרחיבועז מועלםבקשה להיתר02/02/2021נקלטה שומת ועדה
451בנטולילהליז לוטןבקשה להיתר13/05/2021אי עמידה בתנאי סף לצורך הפקת נוסח פרסום
452נחמיאסיצחק בן דודתיק מידע25/03/2021מסירת תיק מידע
453לרנר    
454בן סימון    
455     
456קדושיצחק בן דודתיק מידע03/06/2021מסירת תיק מידע
457ואקניןיצחק בן דודתיק מידע14/04/2021מסירת תיק מידע
458אלבז    
459אורון    
460איתןאביחי לסריתיק מידע02/05/2021קבלה עמידה בתנאי סף
461קילזי    
462דיין    
463גיא    
464כהן    
465פינטו    
466אבוטבול    
467גבאי    
487דרור    
488אושרי    
489זורע    
490שלוש    
491גואטה    
492אבמןבועז מועלםבקשה להיתר05/04/2021קבלת הבקשה ועמידה בתנאי סף
493קאושנסקי    
494בכור    
495וידרבן דוד איציקבקשה להיתר05/04/2021נקלטה שומת ועדה
496הרצוג    
497ביטון    
498אדרי    
499     
500דמתי    
501מואיליצחק בן דודתיק מידע03/06/2021קבלה עמידה בתנאי סף
502חזיזה    
503חתן    
504שרעבי    
505גריזי    
506קורנפלד    
507חיון    
508כהן    
509בנאיבגישלמה בנאיבגיתיק מידע18/03/2021מסירת תיק מידע
510יגר    
511שבתיאיילת רחל אפריםבקשה להיתר02/06/2021דחייה ואי עמידה בתנאי סף
512מועלם    
513תמר    
514ביטון טשרכי    
515רובין    
516לגריסי    
517אמירדזאנוב    
518קרמיסי    
519קובליו שיפר    
520שרעבי    
521לוי    
522זיטומירסקיורד מיטלר פרייליךתיק מידע04/05/2021העברה להתייחסות מהנדס המועצה
523בר    
524ממןחוסיין חמאדבקשה להיתר10/06/2021בבדיקה מרחבית
525     
526מועלם    
527אלקה    
528יאיריבועז מועלםתיק מידע02/05/2021העברה להתייחסות מהנדס המועצה
529רוזנברג    
530מועלם    
531בלוקה    
532לוטן    
533לוי    
534שפשק    
535מלכה    
536שוורץ    
537נודלמן    
538דהן    
539גרינברגאבו יהודהבקשה להיתר05/04/2021נקלטה שומת ועדה
540חיים    
541סהר    
542בן טוב    
543עמרכמיל נסר אלדיןתיק מידע24/05/2021קבלה עמידה בתנאי סף
544מנין    

למיקום המגרשים בהרחבה, צפו במפה.